کلیسای زور زور از دیگر میراث ارزشمند جهانی ثبت یونسکو در چالدران است که با نام‌های «سورسور» و «مریم مقدس» نیز شناخته می‌شود.

این کلیسا که در کنار سد بارون در شمال‌غرب قره‌کلیسا قرار گرفته و از اهمیت فرهنگی و تاریخی زیادی برخوردار است.

کلیسای زور زور، کلیسایی صلیبی شکل است که بیشتر مانند یک نمازخانه کوچک است.

آدرس: شهرستان ماکو، ۱۲ کیلومتری شمال غرب قره کلیسا، نزدیکی روستای بارون