مدرسه‌ هدایت از مدارس قدیمی ارومیه به ‌شمار می‌رود و در دوران قاجار ساخته شده است. این مدرسه در خیابان امام، کوچه‌ی امیرنظمی ارومیه قرار دارد.

ساختمان این مدرسه قبلا خانه‌ی یکی از بزرگان ایل قاجار بود و در سال ۱۳۴۷ شمسی، توسط مالک جدید تغییر کاربری داد. در طول زمان، کتیبه‌های مدرسه تخریب شده‌اند؛ به همین دلیل تاریخ دقیق ساخت و اسم معمار آن مشخص نیست.

با حیاط‌های چهارگوش، ضلع جنوبی صحن ساختمان، مهم‌ترین و باارزش‌ترین بخش مدرسه است و دیوارکشی آجری و پایه‌های سنگی و آجری دارد.

طاق‌نماهای این بنا را نیز با آجر لعاب‌دار فیروزه‌ای تزیین کرده‌اند. مدرسه‌ هدایت در ۱۵ دی ماه ۱۳۷۵، با شماره‌ی ۱۸۳۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.