پنجره ای رو به آذربایجان غربی

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تخت سلیمان تکاب

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قره کلیسا چالدران

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سه گنبد ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای سیر ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مدرسه هدایت ارومیه

 • سه شنبه, ۱۵ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کاخ موزه باغچه جوق ماکو

 • دوشنبه, ۱۴ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تپه حسنلو نقده

نمایش تصویر

گور دخمه فخریگاه مهاباد

 • دوشنبه, ۱۶ خرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دریاچه مارمیشو ارومیه

 • جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آبشار شلماش سردشت

 • جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

پیست اسکی خوشاکو ارومیه

 • سه شنبه, ۱۶ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قلعه کاظم داشی ارومیه

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

غار سهولان مهاباد

نمایش تصویر

تفرجگاه بند ارومیه

نمایش تصویر

آرامگاه شمس تبریزی خوی

نمایش تصویر

موزه ارومیه

 • سه شنبه, ۱۸ آبان ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چشمه آبگرم شوط

 • سه شنبه, ۱۱ آبان ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حمام میرزا رسول مهاباد

 • يكشنبه, ۲۱ شهریور ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تالاب گلمرز ارومیه

 • سه شنبه, ۱۶ شهریور ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خان تختی سلماس

 • پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آبشار سلوک ارومیه

نمایش تصویر

خان دره سی ارومیه (دره شهدا)

نمایش تصویر

دریاچه ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قلعه بسطام چایپاره

 • پنجشنبه, ۱۹ فروردين ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آبگرم چالدران

 • دوشنبه, ۱۶ فروردين ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای ننه مریم ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۶ بهمن ۹۹
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حمام شیخ سلماس

نمایش تصویر

تپه باستانی قلایچی بوکان

 • چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۹۹
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چمن متحرک چملی تکاب

نمایش تصویر

موزه مردم شناسی ارومیه

نمایش تصویر

قلعه سنگان اشنویه

نمایش تصویر

موزه تاریخ طبیعی ارومیه

نمایش تصویر

دهکده ساحلی چی چست ارومیه

نمایش تصویر

شهرداری ارومیه

نمایش تصویر

آبشار سوله دوکل ارومیه

نمایش تصویر

پارک جنگلی ارومیه

نمایش تصویر

خانه انصاری ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۹ آبان ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

پارک تخم مرغی ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۹ آبان ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

پارک دانشجو ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۹ آبان ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

یخچال نه پله ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بازار تاریخی ارومیه

 • يكشنبه, ۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مسجد حمامیان بوکان

نمایش تصویر

دالامپر ارومیه

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مسجد جامع ارومیه

نمایش تصویر

مسجد مطلب خان خوی

 • دوشنبه, ۱۶ خرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای زور زور ماکو

 • سه شنبه, ۱۶ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مجتمع گردشگری باری ارومیه

 • پنجشنبه, ۱۹ اسفند ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای پطروس پولیس ارومیه

 • سه شنبه, ۱۹ بهمن ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کوه چهل مر شهیدان ارومیه

 • سه شنبه, ۱۹ بهمن ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

گوگ تپه ارومیه

نمایش تصویر

دریاچه بز سینا ارومیه

نمایش تصویر

مقبره سیدصدرالدین چالدران

نمایش تصویر

مسجد اعظم ارومیه

نمایش تصویر

برج مقبره کندال شوط

 • چهارشنبه, ۱۹ آبان ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چشمه آب گرم هفت آباد ارومیه

نمایش تصویر

بازار مرزی سرو ارومیه

نمایش تصویر

قلعه بردوک ارومیه

نمایش تصویر

آبشار خورخوره سلماس

نمایش تصویر

پاساژ پردیس ارومیه

 • سه شنبه, ۱۹ مرداد ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کوه سیر ارومیه

نمایش تصویر

کلیسای سورپ گئورگ ارومیه

نمایش تصویر

مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۶ تیر ۰۰
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دهستان مرگور ارومیه