غار قلایچی که با نام غار قالایچی نیز شناخته می‌شود، در فاصله ۹ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بوکان و در مجاورت تپه باستانی قلایچی، یکی از مراکز تمدن مانایی‌ها قرار دارد.

شکل‌گیری این غار طبیعی در اثر نفوذ آب در طبقات آهکی صورت گرفته است.

از این غار به‌عنوان غنی‌ترین و سخت‌ترین غارهای مکشوف در ایران از نظر ساختار یاد می‌کنند.

با هشت متر قطر دهانه، غار در ارتفاع ۱۷۵۰ متری کوهی با همین نام واقع شده است.

هرچند غار قلایچی از جاذبه های گردشگری بوکان به شمار می‌آید؛ پیمایش آن نیازمند داشتن تجهیزات و توانایی تخصصی غارنوردی است.