سیمینه ‌رود که مردم محلی آن را با نام تاتائو می‌شناسند، از ارتفاعات منطقه مهاباد، سقز، بانه و شمال عراق سرچشمه می‌گیرد.

این رود پس از عبور از شهرهای بوکان و میاندوآب، در نهایت به دریاچه ارومیه می‌ریزد.

با ۲۰۰ کیلومتر طول، متوسط آب سالانه آن معادل ۶۴۰ میلیون متر مکعب است و یکی از رودهای مهم استان آذربایجان غربی به‌شمار می‌رود.

بخش زیادی از سیمینه‌ رود در حوزه شهرستان بوکان قرار دارد. همچنین این رود با عبور از جنوب شهرستان میاندوآب، زمین‌های زیادی را آبیاری می‌کند.