این پل تاریخی یکی از آثار ملی ایران است که در ۱۵ کیلومتری شمال‌غرب تکاب روی رودخانه ساروق بنا شده است.

قدمت این پل به دوران حکومت سلسله صفوی بازمی‌گردد.

این پل دارای سه چشمه یا دهانه است که در فصول پرآب مانند بهار، آب از هر سه طاق آن عبور می‌کند و در فصل‌های کم‌آب مانند تابستان فقط از دهانه وسطی آن عبور می‌کند.