هم آوا
Image

پنجره ای رو به آذربایجان غربی

اسلاید شو

 • پنجشنبه, ۱۹ آبان ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

یخچال نه پله ارومیه

نمایش تصویر

روستای تاریخی یولقون آغاج تکاب

نمایش تصویر

مسجد جامع تکاب

نمایش تصویر

سد قجور تکاب

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تخت سلیمان تکاب

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قره کلیسا چالدران

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سه گنبد ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای سیر ارومیه

 • چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مدرسه هدایت ارومیه

 • سه شنبه, ۱۵ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کاخ موزه باغچه جوق ماکو

 • دوشنبه, ۱۴ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تپه حسنلو نقده

 • پنجشنبه, ۱۰ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بازار تاریخی ارومیه

 • يكشنبه, ۶ شهریور ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مسجد حمامیان بوکان

نمایش تصویر

دالامپر ارومیه

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مسجد جامع ارومیه

نمایش تصویر

غار چهل پله خضرلو

نمایش تصویر

گور دخمه فخریگاه مهاباد

نمایش تصویر

مسجد مطلب خان خوی

نمایش تصویر

تالاب ناور چالدران

 • دوشنبه, ۱۶ خرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای زور زور ماکو

 • دوشنبه, ۱۶ خرداد ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دریاچه مارمیشو ارومیه

نمایش تصویر

کلیسای فنایی خوی

نمایش تصویر

دریاچه سد بارون چالدران

 • جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آبشار شلماش سردشت

 • جمعه, ۱۶ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

پیست اسکی خوشاکو ارومیه

 • جمعه, ۲ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کلیسای سورپ سرکیس خوی

 • جمعه, ۲ ارديبهشت ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آرامگاه ساندوخت در چالدران

 • سه شنبه, ۱۶ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قلعه کاظم داشی ارومیه

 • سه شنبه, ۱۶ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مجتمع گردشگری باری ارومیه

 • سه شنبه, ۲ فروردين ۰۱
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حمام قره ضیاالدین