مسجد جامع تکاب با قدمتی که به اواخر دوره قاجار بازمی‌گردد، در خیابان امام خمینی (ره) تکاب قرار دارد.

سردر ورودی مسجد توسط دالانی با پوشش طاق گهواره‌ای به صحن مسجد متصل می‌شود و شبستان قدیمی آن دارای ایوان ورودی با ستون‌های مدور آجری و سرستون‌های سنگی است.

بخش تحتانی دیوارهای مسجد با قلوه سنگ و ملات ماسه، آهک و خاک آجر کار شده است و بخش فوقانی دیوارها را با آجر و گنبد مرکزی را با گوشواره‌های ظریف و رسم‌بندی منظمی با آجر چهارگوش و ملات گچ احداث کرده‌اند.

این اثر از مقاصد مذهبی و جاذبه های گردشگری تکاب به شمار می‌آید و در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱، با شماره ثبت ۶۶۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.