کلیسای چهارطاق در شمال‌غربی و در ۳۶ کیلومتری تکاب در روستایی چهار طاق قرار گرفته است.

در حال حاضر تنها پایه‌های سنگی چهار ستون این بنا به‌جای مانده است.

بنا به گفته باستان‌شناسان و کارشناسان، این بنا متعلق به دوران ساسانیان است و شباهت زیادی به یک آتشکده دارد.