مدرسه‌ ۲۲ بهمن ارومیه در تقاطع خیابان امام و خیام شمالی قرار دارد و یکی از مدارس تاریخی ارومیه محسوب می‌شود.

این مدرسه‌ در اوایل دوران پهلوی، یعنی نزدیک به ۸۰ سال قبل با استفاده از خشت و آجر ساخته شد و حدود پنج هزار و ۱۰۰ متر مربع زیربنا دارد.

با توجه به ارزش تاریخی، مدرسه‌ ۲۲ بهمن ارومیه در ۷ اسفند ۱۳۸۵، با شماره‌ی ۱۷۷۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.