بازار خیام جنوبی ارومیه نامی است که به خیابان خیام جنوبی در شهر ارومیه داد‌ه‌اند. این خیابان به یکی از بزرگ‌ترین خیابان‌های شهر، یعنی خیابان امام متصل است و در نزدیکی مرکز شهر و بازار ارومیه قرار دارد.

از آن‌جا که عبور و مرور وسایل نقلیه در این خیابان ممنوع است، از آن با نام بازار یاد می‌کنند. این منطقه یکی از جاهای دیدنی ارومیه است و از پررفت‌و‌آمدترین خیابان‌ها و بازارها شهر به‌ شمار می‌رود.