مسجد اعظم ارومیه که پیشتر با نام مسجد بازارباش شهرت داشته است، جنب بازار و میدان گندم‌فروشان ارومیه قرار دارد و از اماکن مذهبی و دیدنی های ارومیه محسوب می‌شود. مسجد دارای دو در است که بالای هر در، یک گلدسته‌ جای گرفته‌ است.

گنبد اصلی مسجد روی هشت پایه و ستون مرمر استوار شده است و پایین آن نورگیرها و پنجره‌ها به‌صورت سرتاسری واقع شده‌اند. کاشی‌کاری پایین پنجره‌ها نیز با آیات قرآنی به‌صورت نوار، با سبک اسلیمى آراسته شده‌ است.