پارک قلاتوک در شهر اشنویه از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی است که در سال ۱۳۸۲ توسط شهرداری احداث گردیده است.

پارک قلاتوک در سمت شمالی اشنویه و کوههای منتهی به شهر در سال ۱۳۸۲ توسط شهرداری احداث گردیده است. این پارک در اشنویه، خیابان امام، خیابان رجائی واقع شده است.