در نزدیکی شهر ارومیه در روستای امامزاده مدفن دو برادر از امامزادگان به نامهای ابراهیم و محمد که بنا به قولی چهار پشت آنها به حضرت زین العابدین (ع) می ‌رسد قرار دارد و نیز به قول برخی از معمرین مقابری که در این روستا وجود دارد به یکی از اولاد حضرت موسی بن ‌جعفر(ع) منسوب است. قدمت مقبره برکشلو «امامزادگان محمد وابراهیم (ع)» مربوط به دوره زندیه یا اوایل دوره قاجار بوده که به احتمال زیاد به جای مقبره قدیمی ‌تری ساخته شده است.

آستان امامزادگان محمد و ابراهیم (علیهما السلام) در دهستان بکشلوچای، روستاى امامزاده در ۱۲ کیلومترى شهرستان ارومیه واقع شده است. قدمت تاریخى این مقبره از دورهٔ زندیه یا اوایل دورهٔ قاجاریه است. رواق و گنبد ایوان در سال ۱۳۳۵ هجرى قمرى، به اهتمام شخصى به نام مرحوم حبیب ‌الله بیگلربیگى بنا شده و بعد ها نیز مرحوم حاج غفار افشار، به تکمیل بعضى از نواقص آن همت گماشته است.

مقبره مستطیل شکل است با یک گنبد مرکزى که مانند چهارطاقى ‌هاى دورهٔ ساسانى، داراى چهار جرز قوس ‌دار است که به وسیلهٔ گوشواره ‌هایى به هشت ضلعى تبدیل شده است. مصالح ساختمان مقبره از سنگ و آجر است. قسمت پایین آن تا ارتفاع یک مترى با سنگ رودخانه ‌اى تقریباً منظم ساخته شده و بقیه با آجر است. قسمت بام که اینک آجر فرش شده، قبلاً از خاک‌ هاى دستى انباشته بود. روى گنبد را با شیروانى پوشش داده ‌اند. نماى خارجى داراى اطاق ‌ها و آجرکارى خوبى است؛ ولى به زیبایى جبههٔ‌ داخلى نیست.

ایوان جلوى ورودى مقبره را نیز تخریب و نوسازى کرده‌ اند. به طور کلى‌ نماى داخلى مقبره از نظر تقسیم ‌بندى و ترکیبات معمارى، چشمگیر و خوش ‌ترکیب است. به ویژه گنبد مدور آجرى آن که با جرزهاى چهارگانه و رسمى ‌بندى آجرى و قوس ‌هاى یکنواخت سقف ساخته شده است. همچنین پوشش و ضریح آب طلاکارى شده‌ اى که بر روى دو قبر قرار گرفته، فضاى ویژه ‌اى به این مکان بخشیده است.

راه داخلى تا ارتفاع ۱/۵ مترى با کاشى ‌هاى جدید آبى‌ رنگ پوشش شده و گفته مى‌ شود که این کاشى‌ ها به جاى کاشى ‌هاى هفت ‌رنگ قدیمى نصب شده است. جبههٔ خارجى نیز در بخش شرقى داراى دو نیم ستون تزئینى است که مانند منارهٔ ‌مسجد ارومیه است و فواصل آن با خشت‌ هاى سبز رنگ مربع کوچک به صورت پیچ تزئین شده است.