پنجره ای رو به آذربایجان غربی

۳ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

نمایش تصویر

موزه ارومیه

نمایش تصویر

مسجد اعظم ارومیه

نمایش تصویر

برج مقبره کندال شوط